خیریه-هادیان-1

طرح همیاری پرداخت 30هزارتومان در پایان هر ماه به منظور تامین مایحتاج ضروری کودکان کار.

]col span=”4″ span__sm=”12″]

طرح تامین آب آشامیدنی و تانکر های آب برای مردم خوزستان

[/col]

حمایت از مرکز فرشتگان بی بال که به توانمند سازی کودکاتن مبتلا به اوتیسم می پردازند