موسسه هادیان در تاریخ 1399/12/18 به شماره ثبت 51316 با موضوع فعالیتبرگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم با محوریت محرومیت زدایی، جذب مشارکت های مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی، ساخت و بازسازی منازل و هزینه های مرتبط برای نیازمندان، انجام فعالیت هایرسانه ای و تبلیغاتی در راستای امور فرهنگی و … فعالیت خود را آغاز نموده است.

آشنایی با خدمات موسسه هادیان

امور خیریه 

کمک به امور خیریه باعث تقویت روحیه می شود. دانشی که به دیگران کمک می کنید بسیار قدرتمند است و به نوبه خود می تواند احساس شادی و رضایت بیشتری داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که ارتباطی بین کمک مالی به امور خیریه و افزایش فعالیت در منطقه ای از مغز که لذت را به ثبت می رساند وجود دارد که منجر به حس رضایتمندی و امید در فرد بخشنده خواهد شد.

خدمات فرهنگی

خدمات فرهنگی، خدماتی است که با هدف تأمین نیازها و یا علائق فرهنگی ارائه می‌شوند. و خود معرف کالاهای مادی نبوده و در کل شامل مجموعه‌ای از اقدامات و تسهیلات حمایت گر فرهنگی می‌شوند که دولت و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و یا شرکت‌ها در اختیار جامعه قرار می‌دهند.

رویدادهای فرهنگی و برنامه‌های هنری و نیز خدمات اطلاعات فرهنگی و خدماتی مانند خبرگزاری، انتشارات، کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و موزه‌ها از این نوع‌اند. این خدمات به طور مجانی و یا بر مبنای تجاری ارائه می‌شوند.

خدمات جهادی

کمک به امور خیریه باعث تقویت روحیه می شود. دانشی که به دیگران کمک می کنید بسیار قدرتمند است و به نوبه خود می تواند احساس شادی و رضایت بیشتری داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که ارتباطی بین کمک مالی به امور خیریه و افزایش فعالیت در منطقه ای از مغز که لذت را به ثبت می رساند وجود دارد که منجر به حس رضایتمندی و امید در فرد بخشنده خواهد شد.

خدمات مذهبی

بهره‌گیری کم و بیش عمدی، نظام‌مند و طراحی شده از نمادها به تأسی از رفتارهای منبع ارتباطی که توسط فنون ارتباطی مناسب با هدف ایجاد، تحکیم و تغییر عقاید، ارزش‌ها و در نهایت رفتار دینی افراد انجام می‌شود.»
در تبلیغات اسلامی مخاطبان با توجه به اعمال و رفتار مبلغین در صدد درونی‌سازی پیام‌های تبلیغی بر‌می‌آیند. این مقوله در ادبیات ارتباطی تحت عنوان «اعتبار» آورده می‌شود.

همراهان ما

مرکز فرشتگان بی بال

پنج شنبه های تکریم

موسسه هادیان با همکاری موسسه مبشران نور در راستای تکریم خانواده معظم و معزز شهدای مدافع حرم طرحی را تحت عنوان “پنج شنبه های تکریم” به اجرا گذاشته است.

در این طرح ضمن بازدید از این خانواده های معزز و مرور خاطرات این عزیزان در خصوص شهید گرانقدر خانواده، بسته های هدیه و ارزاق که از قبل توسط خیرین حقیق و حقوقی از جمله بانک ها و موسسات دولتی تامین گردیده است به ایشان اهدا می گردد.

حمایت مالی:

به منظور کمک به بورسیه ها و خانواده ایشان، ماهانه مبلغی به عنوان مستمری(درصدی از کمک مالی همیار بورسیه) به حساب مادر یا سرپرست ایشان واریز می شود تا در امور تحصیلی و معیشتی بورسیه هزینه شود

حمایت معیشتی:

یکی از مهم ترین ویژگیهایی که موجب انتخاب و پذیرش دانش آموزانی که از نعمت پدر محروم می باشند ، نیازمندی آن هاست. از یک سو، ضعف اقتصادی و دشواری تامین معیشت خانواده بورسیه ها در بسیاری موارد مانع تحصیل آن ها و نیز تبدیل شدن به کودکان کار خواهد شد.